MARK in Company begint met vitaal leiderschap

MARK in Company werkt samen met de directie, het management én de medewerkers aan een vitale organisatie. Dat lukt alleen als iedereen in de organisatie ook daadwerkelijk zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Als werkgever heb je een leidende rol als het gaat om de gezondheid van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het uitdragen van een heldere missie en visie, het formuleren van langetermijndoelstellingen, het zorgdragen voor een veilige en inspirerende werkomgeving en het ontwikkelen van een team bekwame en bevlogen vitale leiders in je organisatie.

De leidinggevenden moeten vervolgens binnen hun teams handen en voeten geven aan de strategische doelstellingen en beleid ontwikkelen en uitvoeren om te zorgen dat de vitale organisatiecultuur ook gedragen wordt door de medewerkers. Als boegbeeld van de organisatie laat de leiding in dagelijkse gedrag duidelijk zien wat er wordt bedoeld met vitaal leiderschap. 

Vitaal leiderschap in 5 stappen

Vanuit vitaal leiderschap zet MARK in Company medewerkers en teams op elk niveau in hun kracht en laten ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een vitale en (bedrijfseconomisch) gezonde organisatie. We doorlopen vijf cruciale stappen:

  1. Jouw persoonlijke totaalbalans opmaken (fysiek, sociaal-emotioneel, mentaal, bewustzijn en eigen regie)
  2. Balans ontwikkelen tussen je talenten, kwaliteiten en uitdagingen
  3. Draagvlak creëren (voorbeeldgedrag, pilotgroep, ambassadeurs)
  4. Focus op talentmanagement i.p.v. competentiemanagement
  5. Kernwaarden (her)bezien, vaststellen en ernaar leven

Onze werkwijze

We geven tijdens een in-company Masterclass Integraal Vitaliteitsmanagement ondermeer inzicht in alle randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie. Met behulp van onze Quickscan Organisatie in Balans™ brengen we vervolgens de kernoorzaken van de “niet-vitale organisatie” in kaart en bepalen we gezamenlijk de oplossingsrichting. We focussen hierbij niet op één aandachtsgebied maar kijken, ongeacht individuele doelstellingen, naar het totale plaatje.

Tijdens de implementatiefase gaan we zowel met het leiderschapsteam alsook met alle medewerkers aan de slag. We maken samen met je communicatieafdeling een effectief communicatieplan, die iedereen verleidt om actief mee te gaan doen. De experts van MARK in Company maken je medewerkers bewust van hun leefgewoontes, laten ingesleten en ongewenste patronen zien en staan uitgebreid stil bij de randvoorwaarde tot gedragsverandering; pro-activiteit als basisattitude.

Gedrags- en cultuurverandering op individueel, team- en organisatieniveau

Onze integrale aanpak bij de implementatie van vitaliteitsmanagement is gericht op samenhang tussen eigen regie, mentale-, sociaal-emotionele-, fysieke- en missie en identiteit dimensie. Alleen door op vijf dimensies aan vitaliteit te werken behalen we duurzame resultaten en zorgen voor blijvende gedrags- en cultuurverandering op zowel individueel, team- als organisatieniveau.

SQ

Visie, overtuigingen, gedachten en creativiteit. Wat is de toekomstvisie binnen de organisatie? Welke gedachten hebben de medewerkers over de organisatie en over zichzelf? Hoe creatief zijn de medewerkers binnen de organisatie?

IQ

Missie, waarden en identiteit: wat is de missie van de organisatie en wat zijn de kernwaarden? Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Hoe ziet de markt de organisatie (imago)? Hoe geïnspireerd zijn de medewerkers?

Pro-actief

Neemt iedereen voldoende verantwoordelijkheid? Hoe betrokken is men? In hoeverre stellen de medewerkers de juiste prioriteiten? Wat valt er te zeggen over de productiviteit? Hoe gecommitteerd zijn de medewerkers aan het realiseren van de organisatiedoelen?

EQ

Hoe is de onderlinge communicatie, samenwerking en sfeer? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie?

FQ
Hoe helder zijn de procedures, taken en rollen beschreven? Hoe effectief is de organisatiestructuur? Hoe staat het met de financiën? Deze dimensie gaat ook over de fysieke werkomgeving (gebouwen, veiligheid, arbeidsomstandigheden) en het ziekteverzuim.