De vitaliteitsexperts van MARK in Company?

De creatieve experts van MARK in Company committeren zich met veel plezier aan het realiseren van vitale organisaties. Als enige in de markt beschikt MARK in Company over een eigen landelijk dekkend netwerk van meer dan 600 vitaliteitsexperts en organisatieadviseurs, trainers en coaches.

Onze Cultuur

De Cultuur bij MARK in Company laat zich het beste omschrijven als een familiecultuur*. We hechten aan een zeer vriendelijke werkomgeving. Onze mensen hebben veel met elkaar gemeen, vergelijk het met een grote familie. De managers worden beschouwd als mentoren. We zijn loyaal, houden van traditie en de betrokkenheid is groot. Bij MARK in Company ligt de nadruk op de lange termijn voordelen van human resource ontwikkeling en we hechten grote waarde aan onderlinge samenhang en moreel.

We definiëren succes binnen het kader van ontvankelijkheid voor de behoeften van de klant en zorgen voor de mensen. Onze experts hechten grote waarde aan teamwerk, participatie en consensus.

* Naar het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’(OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn.

De vitaliteitsprogramma’s die onze experts met veel kunde, plezier en respect voor je uitvoeren, kunnen de volgende elementen bevatten:

experts