Quickscan icoon

Quickscan Organisatie in Balans™

De Quickscan “Organisatie in Balans”™ is een unieke methodiek waarmee je de pijnpunten binnen een team of organisatie in no-time inzichtelijk kunt maken en deze kunt transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

Onze vijf dimensionale scan is gericht op factoren die samen de balans bepalen in iedere organisatie (zie het balansmodel hierboven), namelijk:

Eigen regie
Neemt iedereen voldoende verantwoordelijkheid? Hoe betrokken is men? In hoeverre stellen de medewerkers de juiste prioriteiten? Wat valt er te zeggen over de productiviteit? Hoe gecommitteerd zijn de medewerkers aan het realiseren van de organisatiedoelen?

Mentaal (IQ)
Visie, overtuigingen, gedachten en creativiteit. Wat is de toekomstvisie binnen de organisatie? Welke gedachten hebben de medewerkers over de organisatie en over zichzelf? Hoe creatief zijn de medewerkers binnen de organisatie?

Sociaal-emotioneel (EQ)
Hoe is de onderlinge communicatie, samenwerking en sfeer? Hoe gaan de medewerkers met elkaar om? Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie?

Missie en identiteit (SQ)
Missie, waarden en identiteit: wat is de missie van de organisatie en wat zijn de kernwaarden? Wat kenmerkt de organisatie? Wat is het hogere doel? Hoe ziet de markt de organisatie (imago)? Hoe geïnspireerd zijn de medewerkers?

Fysiek (FQ)
Hoe helder zijn de procedures, taken en rollen beschreven? Hoe effectief is de organisatiestructuur? Hoe staat het met de financiën? Deze dimensie gaat ook over de fysieke werkomgeving (gebouwen, veiligheid, arbeidsomstandigheden) en het ziekteverzuim.

Inhoud

Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie. Met behulp van de Quickscan wordt snel helder wat de kernoorzaken zijn van dit probleem. Hierna krijg je zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken zijn opgelost; Tot slot is het duidelijk wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren.

Resultaten Quickscan:

  • Bewustzijn van de ‘gezondheid’ van de organisatie;
  • Inzicht in de oorzaken van problemen binnen de organisatie;
  • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnenuit;
  • Duidelijkheid over hoe de balans in de organisatie verbeterd kan worden;
  • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen,
  • Vijf dimensionale aanpak, kort tijdbestek (een dagdeel, bij grotere groepen maximaal 1 dag).

Groepsgrootte: vanaf 6 personen.

Doelgroep Quickscan Organisatie in Balans™

De Quickscan van MARK in Company is geschikt voor iedere organisatie die duurzaam succesvol wil zijn. Zowel voor (project)teams, afdelingen, businessunits alsook de organisatie in zijn geheel.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze individuele leefstijl- en vitaliteitscoaching? Neem dan gerust contact met ons op en / of download de productsheet met meer informatie over onze leefstijl- en vitaliteitscoaching.