MARK in Company is expert in vitaliteit

MARK in Company is expert in vitaliteit met een landelijk dekkend netwerk van meer dan 600 vitaliteitsexperts, organisatieadviseurs, trainers en coaches. Wij focussen op de vitale organisatie waarin werkgever en werknemer intrinsiek gemotiveerd eigen verantwoordelijkheid nemen om hun vitaliteit te ontwikkelen.

Een vitale organisatie omdat je dat samen wilt

Goed werkgeverschap voor ons gaat hand in hand met goed werknemerschap. Dat betekent dat eenieder investeert in een gezond, duurzaam en inspirerend werkklimaat. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt.

Als expert in ons vakgebied beginnen we met leidinggevenden van onze opdrachtgevers met het bepalen van een heldere visie op vitaliteitsmanagement en het ontwikkelen van vitaal leiderschap omdat we geloven dat vitaliteit gedragen moet worden door het management. Is er voldoende draagvlak, dan kan iedereen in de organisatie op termijn de vruchten plukken van de vitale organisatie.

Voordelen vitaliteitsmanagement

Medewerkers en leidinggevenden die zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in balans zijn, zijn beter toegerust voor het uitoefenen van hun huidige en toekomstige functie. Vitale werknemers zijn 18% productiever en verzuimen 27% minder dan hun niet-vitale collega’s. Bovendien zijn ze innovatiever, zelfverzekerder, creatiever en ervaren ze meer werkplezier. Ook in hun privé-leven functioneren vitale medewerkers vaak beter.

Gelukkige, bevlogen en vitale mensen maken en houden een organisatie (bedrijfseconomisch) gezond. Werken aan een vitale organisatiecultuur zien wij bij MARK in Company als een gedeeld belang en een gedeelde verantwoordelijkheid voor zowel werknemers, leidinggevenden en voor jou als werkgever.

In de figuur hieronder zie je de voordelen van integraal vitaliteitsmanagement:

Waarom MARK in Company?

Voor een duurzame vitale organisatie gaat MARK in Company voor opdrachtgevers een stap verder dan fysieke, zichtbare vitaliteit en richt zich daarom bewust niet alleen op preventieve en curatieve interventies. We kijken naar het totale plaatje en zorgen allereerst voor bewustwording dat vitaliteitsmanagement om gedrags- en cultuurveranderingen vraagt.

Goed werkgeverschap anno nu betekent dat je investeert in je mensen en dat je een gezond, duurzaam en inspirerend werkklimaat creëert. Goed werkgeverschap gaat echter hand in hand met goed werknemerschap. Werken aan een vitale organisatiecultuur zien wij bij MARK in Company dan ook als een gedeeld belang. Een samenspel tussen vitale medewerkers, vitale teams en een vitale organisatie. Op ieder niveau zijn werkgever en werknemer allebei verantwoordelijk om het heft in handen te nemen voor zijn of haar (werkzame) leven om er uiteindelijk ook samen de vruchten van te plukken.